Bioleverandører sparer på energien

4. april 2011

Maabjerg BioEnergy vil reducere CO2-udledningen med 50.000 tons om året, men takket være tilskud fra EU-projektet ECOSTILER er det muligt at brede de grønne tanker længere ud - helt ud til leverandørerne.

ECOSTILER giver støtte til flere aktiviteter omkring Maabjerg BioEnergy, blandt også til anlæggelse af de omladestationer og rørledninger, som skal reducere lastbiltrafikken ind til hovedanlægget. Og så altså til energispareprojekter i landbruget. Her går man nu i gang med at få syn for sagn, fortæller adm. direktør for Struer Forsyning Knud Schousboe, som er projektleder for dette ECOSTILER-delprojekt:

"Vi har udvalgt 40 landbrug, som har taget imod et tilbud om at få installeret måleudstyr til registrering af deres ressourceforbrug. En vigtig forudsætning for at kunne spare på sit energiforbrug er jo, at man har et godt kendskab til, hvordan og hvornår man forbruger energien, så det kan måske give nogle 'aha'-oplevelser," siger han.

Da ansøgningen om EU-tilskud blev behandlet i 2003, var der stor usikkerhed omkring potentialet for energibesparelser i landbruget. I dag ser det ud til, at det ikke står så galt til endda.

"Mange landmænd har løbende sørget for at udskifte pumper og udstyr til mere energieffektive modeller. Der synes generel at være en høj grad af bevidsthed om fornuften i at optimere energiforbruget," siger Knud Schousboe, som forsikrer, at der bestemt ikke er nogen, der frådser med energien.

De 40 landbrug får det næste års tid mulighed for at registrere deres ressourceforbrug i detaljer. Tidligere har 25 landbrug også været udvalgt til en 'energi-audit' - altså ekspertbistand til at gennemgå virksomhedens energiforbrug med henblik på at finde potentiale for optimeringer.

"Ud over at registrere forbruget har vi også fokus på energistyring. Derfor afvikler vi i denne tid et seminar i energiledelse, hvor deltagerne kan lære at nyttiggøre den viden, de får om deres energiforbrug," fortæller Knud Schousboe.

I en senere projektfase vil der blive udpeget nogle konkrete steder, hvor de udvalgte landbrug kan opnå EU-tilskud til investeringer, som vil reducere energiforbruget.

EU-projektet ECOSTILER giver et samlet tilskud til Maabjerg BioEnergy på ca. 25 mio. kr.