Bioethanol-projekt lever videre

21. marts 2018

Maabjerg Energy Center er fortsat i dialog med mulige kommercielle partnere og investorer. Lige nu ser man på konsortiemodel og på mulige teknologier

Maabjerg Energy Center arbejder fortsat på at få opført et bioraffinaderi i Måbjerg ved Holstebro, hvor halm skal omdannes til 2. generations bioethanol. Projektet går stille og roligt fremad, fortæller Vestforsynings adm. direktør Jørn Zielke, som er bestyrelsesformand for det konsortium, der står bag bioethanolprojektet.

- Der har over de seneste seks måneder været en god dialog med en række mulige internationale partnere, flere med positiv interesse for projektet, siger Jørn Zielke.

Der er sket meget inden for udviklingen af biobrændstof, siden Maabjerg Energy Center for mere end seks år siden fremlagde sin oprindelige projektplan.

- 2G-industrien er lige nu i en overgangsfase, hvor man afventer udfaldet i forhold til de europæiske rammebetingelser for biobrændstof, som skal gælde fra år 2030. Samtidig venter man på en teknisk afklaring i forhold til mulige teknologier, der kan anvendes hos Maabjerg Energy Center, forklarer Jørn Zielke og fortsætter:

- Der sker en del internationalt: Indien har skudt penge i tolv 2G-anlæg, som skal forsyne det indiske marked, og i Kina vil man indføre en E10-standard, som vil kræve en enorm mængde ethanol Så kan vi komme i gang her i Nordvestjylland, kan vi måske lære kineserne noget.

Maabjerg Energy Center fik i sommeren 2014 tilsagn om 293 millioner kroner i EU-støtte fra NER300-midlerne. Folketinget har sidenhen på flere områder hjulpet med at bane yderligere vej for projektet, senest med oprettelse af en særlig pulje til fremme af avancerede biobrændsler.

Især EU-støtten har tidligere været i fokus, fordi der var en bagkant for, hvornår projektet skulle være afsluttet. EU har vist velvilje i forhold til at justere tidsplanen, og der er derfor ikke noget hastværk lige nu.

- Vi forventer en afklaring på teknologien inden sommerferien, og så må dialogen med investorer, beslutningstagere og embedsmænd tage den tid, det nu tager. Projektet lever og har det godt, men vi har brug for ro for at give projektet de bedste muligheder for at kunne blive realiseret. Derfor skal man heller ikke forvente nye udmeldinger fra os før vi har noget konkret, siger Jørn Zielke.