Aftale vedr. afregning for biomasse er nu underskrevet

04. april 2023

Efter mere end 1 års forhandlinger har Maabjerg Bioenergy Leverandørforening og Maabjerg Energy Center – BioGas nu underskrevet en aftale vedr. betaling for biomasse

Maabjerg Bioenergy Leverandørforening A.M.B.A. og Maabjerg Energy Center – BioGas A/S er nået til enighed om aftalen.

"Aftalen sikrer de fremtidige leverancer af biomasse til biogasanlægget – og dermed opnår vi en stor sikkerhed af anlæggets drift fremover", udtaler Pernille Bloch, bestyrelsesformand for Maabjerg Energi Center – BioGas A/S.

Hvad betyder den nye aftale for den enkelte leverandør?

Jørgen Tørnæs, formand for Maabjerg Bioenergy Leverandørforening, glæder sig over aftalen, der sikrer landmændene en betaling ved levering af biomasse – "Dermed får landmændene en kontant fordel af at levere til biogasanlæg, hvilket landbruget i hele Danmark generelt har arbejdet for gennem de senere år", udtaler Jørgen Tørnæs.

Aftalen betyder en højere afregning af tørstoffet i biomassen på en sådan måde, at jo bedre biomasse, der leveres, jo højere betaling. Dette er til gensidig fordel for parterne, da tørstoffet er grundlaget for biogasproduktion.

Derudover opnår landmændene en andel af overskuddet i biogasanlægget og alle parter får dermed en fælles interesse i – dels at levere den rigtige kvalitet biomasse og – dels at sikre god og stabil drift på biogasanlægget.

Formand for Maabjerg Bioenergy Leveerandørforening og bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Center – BioGas A/S er begge glade for aftalen, som for en 4-årig periode sikrer ro omkring leverancerne af biomasse til biogasanlægget.

Faktaboks

  • Anlægget anvender 500.000 ton husdyrgødning årligt.
  • Derudover anvendes ca. 150.000 ton anden biomasse – overvejende fra fødevareindustrien.
  • Maabjerg Energy Center – BioGas A/S producerer årligt 22 mio. m3 biogas.