2675 gæster til Åbent Landbrug

21. september 2015

Biogas-leverandør fik masser af gæster, da der blev inviteret til "Åbent Landbrug"

”Nå, Flemming, så mange gæster har du alligevel æ’ haft før, hva’?” lød det skælmsk, da Flemming Grysbæk søndag 20. september bød velkommen på familiens slægtsgård i Nr. Felding.

2675 gæster blev det til i løbet af de seks timer, hvor gården var vært for Holstebro-Struer Landboforenings bidrag til den landsdækkende åbent hus-kampagne ”Åbent Landbrug”.

”Vi syntes, det var en oplagt mulighed for at vise landbruget frem. Og hvor har det været skønt, når folk kommer hen og siger: ”Hold da op, hvor har dyrene det godt.”,” fortæller Flemming Grysbæk.

Han har cirka 300 køer i halvåbne stalde med masser af lys og frisk luft. Og dyrene så ud til at tage åbent hus-arrangementet med ophøjet ro, mens de gumlede foder, gik hen til den selvbetjente malkerobot for at få tømt yveret eller tålmodigt lod sig fotografere som statister på en gæsts ”selfie” med mobilen.

 

Det er blevet nemmere for os at få miljøgodkendelse, og [...] vi sparer diesel til traktorerne, svarende til en årlig energibesparelse på 15-20.000 kroner om året. - Flemming Grysbæk, leverandør til Maabjerg BioEnergy

Grysbæk-familiens køer leverer mælk til Arla, som bød på gratis vareprøver til de mange søndagsgæster. Men Arla er ikke de eneste, som får glæde af køernes ”output”. Gården er nemlig også leverandør til biogasanlægget Maabjerg BioEnergy, og gyllelastbilen kom forbi for at tømme gylletanken søndag.

”Vi blev leverandører til Maabjerg BioEnergy, fordi de manglede kvæggylle. Men jeg er glad for, at vi er med, for vi får en mere homogen gylle, som er nemmere at køre ud,” siger Flemming Grysbæk og tilføjer, at den afgassede gylle også har færre lugtgener.

Men selv om der er miljøfordele, lægger landmanden ikke skjul på, at han først og fremmest leverer gylle til biogas, fordi det er en god forretning.

”Det er blevet nemmere for os at få miljøgodkendelse, og så er der også en kontant fordel. Fordi gyllen er lettere at håndtere og samtidig bliver afhentet af lastbilen, så skal vi ikke bruge så meget energi på at pumpe gyllen selv. Det sparer meget diesel til traktorerne, svarende til en årlig energibesparelse på 15-20.000 kroner om året,” forklarer Flemming Grysbæk.

Maabjerg BioEnergy har planer om at anlægge en gasledning, der skal forsyne Arla-mejeriet i Holstebro med biogas. Det er samme mejeri, som Grysbæk-køerne leverer mælk til.

Så er ringen sluttet.

Åbent Landbrug er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor de lokale landboforeninger åbner dørene for store og små. I Nr. Felding, syd for Holstebro, blev det til 2675 gæster. Foto: Jens Bach.

Flemming og Annette Grysbæk var selv ude ved vejen for at byde de mange gæster velkommen. Her sammen med datteren Annika. Foto: Jens Bach.