Kontakt MEC koncernledelsen

MEC-koncernen består af tre enheder: MEC Bioethanol, MEC Biogas og MEC BioHeat&Power.

Indtil bioethanolfabrikken bliver bygget, har konsortiet etableret sig med en traditionel projektorganisation, der skal virke i projektets analyse- og modningsfase, som blev igangsat 26. august 2011.

Adresse

Maabjerg Energy Center Holding A/S
Nupark 51
DK-7500 Holstebro
Denmark
Tel.: +45 96 12 73 00
email: vestforsyning@vestforsyning.dk

CVR: 36734574

Koncerndirektion (ordførende direktør)

Adm. direktør Jørn Zielke er CEO for MEC Holding og tegner selskabet udadtil, bl.a. i forhold til pressen.
Han er samtidig udpeget som konsortiets leder af styregruppen for MEC Bioethanol i projektfasen. 

Jørn Zielke har kontor hos Vestforsyning i Holstebro, tlf. +45 96 12 73 00.
Se evt. Vestforsynings hjemmeside for foto af Jørn Zielke.

Koncernbestyrelse

  • Nils Ulrik Nielsen (formand)
  • Mads Jakobsen (næstformand)
  • Arne Lægaard
  • Finn Orvad
  • Niels Viggo Lynghøj
  • Bjarne Sørensen