Tidsplan

MEC har som mål, at det samlede bioraffinaderi skal idriftsættes i 2018. 

Projektarbejdet fortsætter ufortrødent, indtil der findes en på afklaring af de politiske rammevilkår, samt juridiske, organisatoriske og finansielle forhold, ligesom de sidste optimeringer af det tekniske koncept pågår.

MEC håber at kunne tage realiseringsbeslutning ultimo 2015 og dermed bane vej for opførelse af en bioethanolfabrik og ombygning af de øvrige anlæg. 

Lokalplaner og miljøgodkendelser er på plads, så anlægsarbejderne vil kunne begynde i 2016.