Maabjerg Energy Concept er visionen om at lave en samlet bæredygtig energiløsning baseret på lokale og CO2 neutrale råvarer, ved anvendelse af de senest nye teknologier.

Projektet samtænker flere energi-(forsynings)-formål i et helhedsorienteret systemkoncept, hvor synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt og med stor effektivitet, gennem nyttiggørelse og afbalancering af energistrømmene mellem enkeltanlæggene.

Konceptet tilfredsstiller flere formål: Der produceres varme og el, biogas og transportbrændstof, og endelig udnyttes næringsstofferne til gødningsformål.

Det samlede systems størrelse dimensioneres efter at det lokale varmemarked skal kunne aftage hele varmeoverskuddet fra anlægget uden at energi går tabt til bortkøling.

Fjernvarmesystemet fungerer som kølemedie for den damp der er nødvendig for at producere ethanol - omfanget af ethanolproduktionen og de tilførte råvaremængder er således afpasset efter fjernvarmesystemets grundlast.

Restmængderne fra bioethanolproduktionen, som består af fiber og vinasse udnyttes til energifremstilling. Fiberen anvendes til produktion af damp (og el) på kraftvarmeanlægget, og vinassen anvendes til at producere biogas på biogasanlægget. 

Den biogas som ikke kan anvendes i processen og lokalt, opgraderes til naturgaskvalitet (VE - gas). Gassen distribueres i naturgasnettet. Den CO2-mængde, som processerne i anlæggene producerer, omsættes til ren metan.

Projektets væskefraktion anvendes som gødning i landbruget, ligesom de anlæg, som anvendes til at udnytte energien i fiberen fra biogasanlægget og ligninen fra ethanolproduktionen, udformes således, at de heri værende næringsstoffer opsamles og udnyttes. Her er specielt fosforudnyttelsen helt essentiel, da dette grundstof globalt har meget stor betydning.

Decathlon ofrece una amplia gama de vr46ropa.com camisetas de fútbol para adultos y niños. Camisas de fútbol que son duraderas camisetas de futbol baratas y ofrecen una gran libertad de movimiento. Compra nuestra selección de prendas de Camisetas nba y camisetas de fútbol. Vea los últimos estilos de ropa de camiseta de hockey y camisetas de fútbol. Jersey de fútbol en línea y Shorts Shopping Site India a camisetas de beisbol baratas precios más bajos internacionales y clubes. Grandes camisetas de moncler mujer calidad a un precio increíble.