Råvarer i rigelige mængder

Højeffektive nyudviklede enzymer fra Novozymes og en videreudvikling af DONG Energy Inbicons teknologi betyder, at Maabjerg Energy Concept (MEC) vil kunne producere den samme mængde 2G bioethanol baseret på 300.000 tons halm - eller hele 100.000 tons mindre end hidtil beregnet. 

Halmpotentialet er blevet undersøgt nøje, og det er konsortiets vurdering, at de 300.000 tons halm vil kunne hentes inden for en radius af ca. 100 km fra anlægget i Måbjerg mellem Struer og Holstebro. 

Halmen ventes primært at komme fra marker, hvor man tidligere blot har nedpløjet halmen. Der er således i alt på landsplan et ikke-udnyttet halmoverskud på 2 mio. tons, hvoraf de 1,5 mio. tons er i Jylland. 

En del vil desuden komme fra leverandører til kraftværkerne, hvoraf flere i denne tid er ved at udfase halm som brændsel. Indtil 2015 har man udfaset 300.000 tons halm fra kraftværkerne - altså samme mængde, som MEC får brug for fra 2018.

Derudover har MEC undersøgt markedet i Polen, Tyskland, Frankrig og England og har vurderet, at man om nødvendigt kan supplere forsyning med halm fra disse områder uden væsentlige meromkostninger. I givet fald kan den importerede halm blive komprimeret til piller eller briketter, hvilket reducerer transportomkostningerne med cirka 60 procent. 

MEC agter at etablere en 3-5 års aftalemodel for halmforsyningen eventuelt suppleret med licitation for at sikre forsyningen fra indenlandske og udenlandske kilder. 

I tilknytning til produktionsanlægget vil blive opført et halmlager med en kapacitet på 2400 tons, svarende til 65 timers kontinueret drift. Derudover vil det være muligt at etablere decentrale lagre. 

Energibranchen, landbruget og transportbranchen har 20 års erfaring i at samarbejde om indsamling og transport af halm til energiformål. MEC bygger videre på de gode erfaringer. 

 

Output

  • 80 millioner liter 2G bioethanol
  • 50 millioner kubikmeter biogas, hvoraf størstedelen opgrades til VE-gas (naturgas-kvalitet)
  • el og fjernvarme til 25.000 husstande i Holstebro og Struer
  • 1250 job i anlægsfasen og mindst 1000 varige job

Kortet viser de store uudnyttede halmreserver i en radius af 100 km fra MEC.