Beskæftigelse

Det er åbenlyst, at en kæmpe anlægsinvestering vil få en umiddelbar - og meget positiv - effekt på beskæftigelsen på kort sigt. Vurderingen er, at det i den to-årige anlægsfase vil bidrage positivt til nationaløkonomien med en effekt svarende til 1.250 fuldtidsjob årligt. De fleste job vil blive skabt i industri samt bygge og anlæg, som har været allerhårdest ramt af finanskrisen. 

På længere sigt er den foreløbige vurdering, at Maabjerg Energy Concept varigt vil bidrage med mindst 1.000 arbejdspladser. Beregninger er foretaget vha. Danmarks Statistiks ADAM-model. 

Nogle af arbejdspladserne er "nye", mens andre handler om bevarelse af arbejdspladser, særligt i landbruget, som ville falde bort, hvis ikke konceptet bliver realiseret. 

Hertil kommer de arbejdspladser, som kan skabes gennem eksport af grøn teknologi og know-how samt "erhvervsturisme". Disse effekter er meget vanskelige at sætte tal på, men der vil uden tvivl komme en mærkbar effekt, når Danmark får Nordeuropas første og største fuldskala-anlæg for produktion af 2G bioethanol. 

Biogasanlægget MEC Biogas har f.eks. haft besøg af 5000 gæster i det første driftår, heraf mange udenlandske delegationer, som har vist stor interesse for teknologien. Interessen betød eksempelvis, at en brancheforening for fjernvarme valgte at placere sit årsmøde i Holstebro for at få lejlighed til at se biogasanlægget. Alene dette ene arrangement betød en ekstraordinær bespisning og indkvartering af 100 hotelgæster i lokalområdet.