Økonomi

Investeringerne i Maabjerg Energy Concept består af nybyggeri af fabriksanlæg til fremstilling af 2G bioethanol, en ombygning af kraftvarmeværket samt en mindre udvidelse af lagerkapaciteten på biogasanlægget, hvor der også etableres et anlæg til opgradering af biogas til VE-gas.

I alt er der tale om nyinvesteringer på 2.2 mia. kr. (ekskl. moms, 2013-priser), hvoraf de 1.8 mia. kr. er i ethanolanlægget.

MEC-koncernen forventer en samlet omsætning efter indkøringsfasen på godt 1 mia. kr./år og driftsomkostninger på godt 750 mio. kr./år.

Driftsoverskuddet forventes at være 217 mio. kr. det første år, og efter indkøringsfasen - dvs. fra 2020 og fremefter - forventes et årligt driftsoverskud på 250 mio. kr.

Eventuelle støttebeløb fra EU og/eller staten er ikke medtaget i disse beregninger.

Luftfoto 2017