Halmlicitation

Denne licitationsrunde har følgende nøgledatoer

 • ​1. oktober 2018
  Licitationen offentliggøres.

 • 19. oktober 2018 Kl. 10.00
  Alle tilbudsbreve skal være leveret i posten eller på halm@mec-bhp.dk for at indgå i licitationen.​

 • 5. november 2018
  Vi sender svar til alle tilbudsgivere og informerer om, hvorvidt tilbuddet er accepteret. Kontrakter udarbejdes og fremsendes hurtigst muligt herefter.

 

Bemærk i øvrigt

Vi accepterer fremover maksimalt en samlet kontraktmængde på 3.000 ton pr. leverandør.

Tilbudsgivere skal fremover oplyse en gyldig e-mail som MEC - BioHeat&Power kan formidle information til. Der er tilføjet et felt i tilbudsbrevene, hvor dette noteres. Hvis leverandøren giver samtykke, gemmes kontaktinformationen til brug ved kommende licitationer.

OBS! Hvis man som leverandør ønsker at overdrage sine rettigheder/forpligtelser til andre, skal det præciseres at man kun kan overdrage hele kontrakten til en anden leverandør. Alle kontraktoverdragelser skal stadig godkendes af MEC - BioHeat&Power.

 

Specifikation af retningslinjer ved tilbudsgivning

Du kan kun tilbyde an værk i tilbudsbrevet.

Husk at nummerere alle dine tilbud. Brug numrene fra 1 og opefter Der må ikke være to tilbud med samme tilbudsnummer. Hvis du laver to tilbudsbreve som begge har tilbudsnummer 1, eller hvis tilbudsbrevene ikke er nummererede, vil MEC - BioHeat&Power selv nummerere dem, og så kan de ikke tilbagekaldes, hvis der er sket en fejl i tilbudsfasen.

Der er mulighed for at afgive tilbud på følgende produkt, med start d. 1. august 2018:

 • Kornhalm/blandingshalm 1 år
 • Kornhalm/blandingshalm 2 år

Hvis du ønsker at tilbagekalde eller ændre dit tilbud, skal dette ske inden d. 19. oktober 2018 ved at skrive til vores postadresse angivet til højre eller til halm@mec-bhp.dk.

Licitationen i hovedpunkter

Tilbudsbreve kan sendes via mail ved at indscanne og maile tilbudsbreve til adressen: halm@mec-bhp.dk eller de kan sendes med Post Nord til: MEC - BioHeat&Power A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro, Att: Bente B. Pedersen

Bliv leverandør

Se uddrag af ændringerne i leveringsbetingelserne for halmlicitationen i 2018

Betingelser og kontraktvilkår

Herunder findes links til de gældende betingelser og kontraktuelle dokumenter