Halmlicitationen er ikke længere aktiv

Bemærk

MEC - BioHeat&Power accepterer kontraktmængder mellem 100 til 3.000 ton/leverandør, og mindste kontrakt lyder således på 100 ton. Hver leverandør kan maksimalt afgive 5 bud. 

OBS! Hvis man som leverandør ønsker at overdrage sine rettigheder/forpligtelser til andre, skal det præciseres at man kun kan overdrage hele kontrakten til en anden leverandør. Alle kontraktoverdragelser skal stadig godkendes af MEC - BioHeat&Power.

 

Specifikation af retningslinjer ved tilbudsgivning

Du kan kun tilbyde an værk.

Husk at nummerere alle dine tilbud. Brug numrene fra 1 og opefter Der må ikke være to tilbud med samme tilbudsnummer. Hvis du laver to tilbudsbreve som begge har tilbudsnummer 1, eller hvis tilbudsbrevene ikke er nummererede, vil MEC - BioHeat&Power selv nummerere dem, og så kan de ikke tilbagekaldes, hvis der er sket en fejl i tilbudsfasen.

Der er mulighed for at afgive tilbud på følgende produkt, med start d. 1. august 2021:

  • Kornhalm/blandingshalm 1 år (fyringssæson 2021-2022)
  • Kornhalm/blandingshalm 2 år (fyringssæson 2021-2022 og 2022-2023)

Hvis du ønsker at tilbagekalde eller ændre dit tilbud, skal dette ske inden 25. juni 2021 kl. 10.00 ved at skrive til vores postadresse angivet til højre eller til halm@mec-bhp.dk.

Licitationen i hovedpunkter

Tilbudsbreve kan sendes via mail ved at indscanne og maile til adressen: halm@mec-bhp.dk. Har du spørgsmål til licitationens praktiske forhold eller andet, er du meget velkommen til at sende en mail til halm@mec-bhp.dk eller ringe på tlf. 9612 7497

Bliv leverandør

Se uddrag af ændringerne i leveringsbetingelserne for halmlicitationen i 2021.

Betingelser og kontraktvilkår

Herunder findes links til de gældende betingelser og kontraktuelle dokumenter