Halmlicitationen er ikke længere aktiv

Bemærk

Vi accepterer fremover maksimalt en samlet kontraktmængde på 3.000 ton pr. leverandør.

Tilbudsgivere skal fremover oplyse en gyldig e-mail som MEC - BioHeat&Power kan formidle information til. Der er tilføjet et felt i tilbudsbrevene, hvor dette noteres. Hvis leverandøren giver samtykke, gemmes kontaktinformationen til brug ved kommende licitationer.

OBS! Hvis man som leverandør ønsker at overdrage sine rettigheder/forpligtelser til andre, skal det præciseres at man kun kan overdrage hele kontrakten til en anden leverandør. Alle kontraktoverdragelser skal stadig godkendes af MEC - BioHeat&Power.

 

Specifikation af retningslinjer ved tilbudsgivning

Du kan kun tilbyde an værk i tilbudsbrevet.

Husk at nummerere alle dine tilbud. Brug numrene fra 1 og opefter Der må ikke være to tilbud med samme tilbudsnummer. Hvis du laver to tilbudsbreve som begge har tilbudsnummer 1, eller hvis tilbudsbrevene ikke er nummererede, vil MEC - BioHeat&Power selv nummerere dem, og så kan de ikke tilbagekaldes, hvis der er sket en fejl i tilbudsfasen.

Der er mulighed for at afgive tilbud på følgende produkt, med start d. 1. august 2019:

  • Kornhalm/blandingshalm 1 år (leveringssæson 1/8-2019 - 31/7-2020)
  • Kornhalm/blandingshalm 2 år (leveringssæson 1/8-2019 – 31/7-2020 og 1/8-2020 – 31/7-2021)

Hvis du ønsker at tilbagekalde eller ændre dit tilbud, skal dette ske inden d. 16. maj 2019 kl. 10.00 ved at skrive til vores postadresse angivet til højre eller til halm@mec-bhp.dk.

Licitationen i hovedpunkter

Tilbudsbreve kan sendes via mail ved at indscanne og maile til adressen: halm@mec-bhp.dk eller de kan sendes med PostNord til: MEC - BioHeat&Power A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro, Att: Bente B. Pedersen. Har du spørgsmål til licitationens praktiske forhold eller andet, er du meget velkommen til at sende en mail til halm@mec-bhp.dk eller ringe på tlf. 9612 7300

Bliv leverandør

Se uddrag af ændringerne i leveringsbetingelserne for halmlicitationen i 2019.

Betingelser og kontraktvilkår

Herunder findes links til de gældende betingelser og kontraktuelle dokumenter