LEVERING AF HALM / BLANDINGSHALM

 

Halmlicitationen 2022 er lukket.

 

Forbruget forventes at være 20.000 tons hvoraf 85% ønskes dækket via kontrakter.

 

Vores leveringsbetingelser er udarbejdet i dialog med Danske Halmleverandører, som har givet input i løbet af processen. Det anbefales at man gennemlæser alle nedenstående dokumenter inden indsendelse af tilbud.