BLIV LEVERANDØR

SÆSON 2019-2020 OG 2020-2021

MEC - BioHeat&Power køber halm ind på halmlicitation én gang om året. Ved offentliggørelse af en licitationsrunde, sender vi en mail ud til tidligere kendte leverandører, men det er naturligvis også muligt at byde ind som ny leverandør.

Vores leveringsbetingelser er udarbejdet i dialog med Danske Halmleverandører, som har givet input i løbet af processen. Vi anbefaler at man gennemlæser leveringsbetingelserne før indsendelse af tilbud.

Uddrag af ændringer

Halmballens højde

Kravet til højden på halmballer er lempet fra minimum 125 cm. til minimum 120 cm.

Ikke længere krav om net på halmlæs under transport

Fremover er det ikke længere et krav, at halmlæsset skal være overdækket med net under transporten. Vi gør dog opmærksom på, at det er den enkelte halmleverandørs ansvar at overholde færdselsloven, herunder specifikt § 82, stk. 3:

”Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.”

Halmlicitationen er ikke længere aktiv

Licitationsrunden sluttede d. 16. maj 2019 kl. 10:00.

Kontakt os

Ønsker du at blive leverandør af halm til MEC - BioHeat&Power eller leverandør af biomasse til MEC - Biogas, så kontakt os på halm@mec-bhp.dk eller tlf. 9612 7300.

Betingelser og kontraktvilkår

Herunder findes links til de gældende betingelser og kontraktuelle dokumenter...