Bliv leverandør

MEC - BioHeat&Power køber halm ind på halmlicitation én gang om året. Ved offentliggørelse af en licitationsrunde, sender vi en mail ud til tidligere kendte leverandører, men det er naturligvis også muligt at byde ind som ny leverandør.

Vores leveringsbetingelser er udarbejdet i dialog med Danske Halmleverandører, som har givet input i løbet af processen. Vi anbefaler at man gennemlæser leveringsbetingelserne før indsendelse af tilbud.

Uddrag af ændringer

Bonus
Hvis mindst 90 % af den samlede mængde leveret i en sæson er under 13 % vand, gives der en bonus på 5 % af kontraktens basispris, dvs. basisprisen for august.

Fugt over 17 %
Er fugtindholdet lavere end 13 %, stiger afregningsprisen med 2 % for hver hele procent lavere vandindhold. Er fugtindholdet højere end 13 %, falder afregningsprisen med 2 % for hver hele procent højere vandindhold.

NYT: er fugtindholdet højere end 17 %, falder afregningsprisen med 4 % for hver hele procent vandindholdet højere end 17 %.

Mængde
Vi accepterer fremover maksimalt en samlet kontraktmængde på 3.000 ton pr. leverandør.

Halmlicitationen er lukket

Vi modtog tilbudsbreve til og med 19. oktober 2018 kl. 10.00.

Kontakt os

Ønsker du at blive leverandør af halm til MEC - BioHeat&Power eller leverandør af biomasse til MEC - Biogas, så kontakt os på halm@mec-bhp.dk

Betingelser og kontraktvilkår

Herunder findes links til de gældende betingelser og kontraktuelle dokumenter...