Besøg MEC

Maabjerg Energy Center er et praktisk eksempel for skoleklasser, studerende og forskere - danske såvel som udenlandske.

Besøget vil oftest tage udgangspunkt i et kort foredrag og en rundvisning hos MEC - BioGas. Det giver et indblik i og forståelse for nye og forskellige energiformer, i anlægget, inklusiv processer og resultater. 

Biogas-anlægget blev bygget færdig i begyndelsen af 2012 og rummer bl.a. et stort auditorium og moderne A/V-faciliteter.

Vi anbefaler, at skoleelever har en alder, så de har modtaget undervisning i fysik/kemi - altså fra gymnasiel niveau og op. Ellers får de ikke så meget ud af besøget.

Under og efter rundvisningen er der god mulighed for at stille spørgsmål.

Rundvisning for skoler og grupper

Vi tilbyder rundvisninger for grupper mellem 15 og 30 personer. Af hensyn til sikkerheden på biogasanlægget kan der højst være 30 deltagere i en gruppe.

Kontakt os på info@mec-biogas.dk for nærmere aftale om rundvisning.