Bliv leverandør

MEC - BioHeat&Power (tidligere kendt som Måbjergværket) køber én gang om året halm ind på halmlicitation. Ved en offentliggørelse af en licitationsrunde sender vi en mail ud til tidligere kendte leverandører, men det er også muligt at byde ind som ny leverandør ved at skrive til os.

I forhold til sæsonen 2014/2015 er vores leveringsbetingelser blevet revideret og på nogle punkter ændret. Revideringen er sket i dialog med Danske Halmleverandører, som har givet input til os i løbet af processen. Vi anbefaler at man gennemlæser leveringsbetingelserne før indsendelse af tilbud.

 

Uddrag af ændringer

Bonus
Hvis mindst 90 % af den samlede mængde leveret i en sæson er under 13 % vand, gives der en bonus på 5 % af kontraktens basispris, dvs. basisprisen for august.

Fugt over 17 %
Er fugtindholdet lavere end 13 % stiger afregningsprisen med 2 % for hver hele procent lavere vandindhold. Er fugtindholdet højere end 13 % falder afregningsprisen med 2 % for hver hele procent højere vandindhold. NYT: er fugtindholdet højere end 17 %, falder afregningsprisen med 4 % for hver hele procent vandindholdet højere end 17 %.

Ab gård
Af administrative årsager tilbyder vi ikke længere at modtage halm ab gård.

Licitationen er slut

Tak for alle modtagne tilbud. Du vil modtage svar fra os snarest. Se nøgledatoer her

Vil du være med?

Ønsker du at blive leverandør af halm til MEC - BioHeat&Power eller leverandør af biomasse til MEC Biogas, så kontakt os

Betingelser og kontraktvilkår

Herunder findes links til de gældende betingelser og kontraktuelle dokumenter